Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de transporten door Last Minute Cargo.nl en de vervoerders

Algemene vervoerscondities 2002

CMR verdrag 

 

Aanvullende betalingsvoorwaarden

1. Alle facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

2. Indien u de factuur niet betaald binnen 10 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met 25,00 euro aan administratiekosten

3. Indien u na de herinnering niet tot betalen overgaat zal de vordering automatisch uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarder:

Bazuin & Partners, Westerstraat 5-7, NL-3001 AX ROTTERDAM

4. U bent in het geval van overdracht aan Bazuin & Partners wettelijke rente en buitengerechtelijke incasso verschuldigd.